Kapacitásbővítő fejlesztés

GINOP-1.2.9-20-2021-00461 kódszámú,

SACI ÉS MACI Bt. kapacitásbővítő fejlesztése” elnevezésű projekt

A SACI ÉS MACI Bt. 2021.04.30-án támogatási kérelmet nyújtott be GINOP-1.2.9-20 kódszámú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című pályázati felhívásra, majd a 2021.06.09. napon kelt támogatói döntés szerint nettó 10.000.000,- Ft támogatást nyert.

Pályázati konstrukció: GINOP-1.2.9-20 kódszámú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.9-20-2021-00461

Projekt címe: SACI ÉS MACI Bt. kapacitásbővítő fejlesztése

Kedvezményezett neve: SACI ÉS MACI Bt.

Kedvezményezett címe: 6088 Apostag, Jókai utca 16.

Elnyert támogatás: 10.000.000,-Ft

Támogatás intenzitása: 69.06 %

Finanszírozó alap: ERFA

Irányító Hatóság: Pénzügyminisztérium

Projekt tervezett zárása: 2021.11.30.

A projekt célja a SACI ÉS MACI Bt. apostagi székhelyén egy olyan komplex beruházás végrehajtása, amely a vállalkozás versenyképességét növeli, fennmaradását és fejlődését közép és hosszútávon is biztosítja. A fejlesztéssel érintett ingatlan a pályázó székhelye. A fejlesztési igények a vállalkozás fennmaradását, jövedelmezőségének biztosítását, versenyképességének megőrzését szolgálják. A cég a jelen projektben tervezett beruházásával a jövőben esedékes jogszabályi környezet változására is figyelemmel van. A beszerezni kívánt vizsgáztató eszközök modernek és korszerűek, és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozások esetén és megfelelnek a hatósági vizsgáztatás szigorú feltételeinek. A fejlesztés tárgyát képező eszközbeszerzés (AVL MDS-410 Komplett emissziómérő állomás és Energotest SZFE 4WD Szgk.- és kis tgk. fékpad) a műszaki vizsgáztatáshoz szükséges, új rendszerű fékpad és részecske mérésére alkalmas környezetvédelmi mérőműszer. A cég székhelyén megvalósuló fejlesztés által kívánjuk az üzem udvari térkő burkolatát és a kerítést megépíteni, a műhely és vizsgáztató állomás környezetének kulturáltabbá tételéhez és az ügyfeleink autóinak szervizelési és tárolási körülményeinek jobbá tételéhez a javítás, karbantartás, vizsgáztatás idejére. A fejlesztés eredményeképpen a gyorsabb üzemmenet, a több, szervizelési és karbantartási munkára alkalmas helyen történő szolgáltatás tud megvalósulni, mellyel a cég növelni tudja árbevételét és az általan nyújtott szolgáltatás minősége és gyorsasága is nagymértékben javul. A fejlesztéssel az üzemi terület az udvar résszel kibővül, 236,47 m2 hasznos terület jön létre, ahol folytatható a vállalkozás tevékenysége. A projekt költségvetésébe 1 fő alkalmazott bére és járuléka került tervezésre, amely a megvalósítás tervezett 5 hónapja alatt nagy terhet vesz le a cég válláról. A fejlesztések eredményeként a koronavírus által a hátrányos helyzetű települések helyi gazdaságára történő negatív hatása csökken, a foglalkoztatás megtartásra, a kapacitásbővítő fejlesztések eredményeképpen a jövőben növelésre kerülhet. A pályázati támogatás a KKV szektorban elhelyezkedő vállalkozásom tőkehiányos, ám fejlesztésigényes helyzetét nagyban elősegíti, növekedési potenciálját javítja, gazdasági teljesítményének erősítését szolgálja.

A beruházás Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 100%-os támogatásból valósul meg.

A projekt összes elszámolható költsége:   nettó 14 480 952,- Ft.

A megítélt támogatás:                                 nettó 10 000 000,- Ft

A támogatás intenzitása:                             69.06 %

Projekt megvalósításának kezdete:           2021.07.01.

Projekt fizikai befejezési határideje:        2021.11.30.